• Mabanda ya Mbuzi, Kituo Atamizi cha Unenepeshaji wa Mbuzi, Kongwa

  • Mbuzi ndani ya Banda, Kituo Atamizi, Kongwa

  • Shambanyumba (Screenhouse), Kituo Atamizi cha Mbogamboga, Morogoro

  • Kijana anatayarisha matuta na bomba za kumwagilia maji ndani ya shambanyumba

  • Kijana anatunza mimea ndani ya shambanyumba

  • Uhakiki wa mavuno na ubora wa mazao kwenye Kituo Atamizi

Tovuti hii ni kwa kiswahili / English version under construction                  

FOMU YA MAOMBI KITUO ATAMIZI CHA SUA-AIC, MOROGORO.....Read More>>


KITUO ATAMIZI CHA SUA-AIC, MOROGORO-TANGAZO KWA VIJANA....Read More>>


AIC – Kituo cha Ubunifu cha Kilimobiashara

 

 • Tunawezesha kilimobiashara ndogondogo (SMEs) kukuwa kwa kasi


 • Tunawatamia vijana kwenye kilimobiashara na kuwawezesha kuwa na kilimobiashara yako


 • Tunatibu makampuni ya kilimobiashara yaliyoko taabani Pamoja Tunakuza Kilimobiashara Yako

 

AIC ni idara ya Private Agricultural Sector Support (PASS) Trust.

Kwa taarifa zaidi, tembelea tovuti: www.pass.or.tz  

 

Go to top